MyBeauty Academy

Din möjlighet att öppna en egen skönhetsklinik

Vårt franschisekoncept

MyBeauty Clinic grundades av Andreas Willman och Tobias Lange som båda har bakgrund inom nätapotekbranschen. Den första kliniken öppnade i Göteborg år 2016 och sedan dess har MyBeauty Clinic som koncept utvecklats och förädlats.

Efterfrågan på marknaden och det ökade intresset för skönhetsbehandlingar från såväl kunder som personal, fick grundarna att öppna upp för möjligheten att utbilda fler inom estetiska injektioner. MyBeauty Academy bildades. Idag är det den aktör som utbildar flest leg. Sjuksköterskor, leg. Tandläkare, leg. Läkare inom estetiska injektioner i Norden. Leg. Läkare Ioana Filip är medicinsk ansvarig för Franchisekonceptet och MyBeauty Clinic koncernen. 

MyBeauty Clinic Franchise

Idag finns det många hungriga entreprenörer som vill ta sig in på marknaden och bedriva seriösa kliniker. Men att öppna upp sin egen verksamhet och driva den på ett långsiktigt och lönsamt sätt är en stor utmaning för många. Det kräver enormt med arbete och det ställs extremt höga krav, speciellt i en bransch där fokus ligger på kundens trygghet. Med MyBeauty Clinic Franchise gör vi det möjligt.

Vill du veta mer?

Är du intresserad av att öppna en MyBeauty Clinic? Kontakta oss och boka in ett möte så pratar vi om hur just du kan bli en del i vår franchisefamilj.

Vill du veta mer?

Är du intresserad av att öppna en MyBeauty Clinic? Kontakta oss och boka in ett möte så pratar vi om hur just du kan bli en del i vår franchisefamilj.

Fördelar med att ingå i MyBeauty Clinic Franchise

1. Leverantörskontakter och volymrabatter – vår bransch största kostnad är materialet.

2. Hemsida och digitala plattformar – varje franchiseenhet får en unik undersida på www.mybeautyclinic.se.

3. Internutbildningar medicintekniskt, klinikdrift, företagsledning, sälj och marknadsföring.

4. MyBeauty Academy – utbildningar och hjälp med rekrytering av personal.

5. Marknadsföring lokalt och nationellt.

6. Delad kunskap mellan klinikerna via vårt intranät, konferenser och workshops.

7. Färdigt koncept med allt från loggor, kläder, system, kassor, visitkort, bokningssystem, försäkringar och digital redovisningsbyrå.

8. Medicinskt ansvarig läkare Ioana Filip står bakom er klinik med förskrivningar av läkemedel som används men också med medicinska rutiner och komplikationer.

9. Framförallt blir man en del av en familj och en företagskultur som gemensamt arbetar för en säker skönhetsbransch med legitimerad personal och högt fokus på kundbemötande och trygghet.