MyBeauty Academy

Det vanliga är att vi drar cirka 24 ml blod vid varje behandlingstillfälle. Men mängden blod kan variera beroende på hur stor yta som ska behandlas