MyBeauty Academy

Vid en dermapenbehandling tränger flera små sterila engångsnålar ner i huden. Nålarna skapar microkalaer som gör det möjligt att slussa ner aktiva ämnen som hyaluronsyra under huden, och stimuelera bildandet av nytt kollagen. Nålarna som används kan gå olika djupt ned i huden, mellan 0,25- 3,0 millimeter. Själva behandlingen tar mellan ca 35-75 minuter beroende på vilken yta som ska behandlas. Vanligtvis krävs 4-6 behandlingar för att nå ett optimalt resultat, men många ser effekt redan efter första behandlingen. Mer varaktiga resultat kommer att ske efter 3-6 behandlingar med dermapen.