MyBeauty Academy

Hållbarheten efter behandling med Profhilo® är individuellt men för att bibehålla resultatet görs ofta 1-2 behandlingar per år.