MyBeauty Academy

Fettet under hakan reduceras gradvid och ger ett förbättrat resultat efter varje behandlingstillfälle.