MyBeauty Academy

I följande fall ska inte en dermapenbehandling utföras:
– Blödarsjuka och behandling av blodförtunnande medel
– Svårinställd diabetes mellitus
– Svår dermatit, psoriasis el liknande
– Aktiv rosacea eller acne vulgaris fas III-IV
– Pågående infektion/virus i huden tex herpes simplex eller vårtor
– Öppna sår
– Hudcancer
– Sklerodermi
– Gravid och ammande