070-486 20 75

Hyperhidros

Motverka överdriven svettning

Att svettas är en normal och livsnödvändig kroppsfunktion. Men för det finns en stor individuell variation i hur mycket vi svettas och var på kroppen vilket kan innebära ett stort lidande med negativa effekter på livskvalitén och sociala konsekvenser. Vi på MyBeauty Clinic kan erbjuda permanent svettreducering i armhålor och tillfällig lindring i områden som armhålor, händer, fötter och övriga kroppen.

MiraDry Permanent Lukt- & Svettreducering

Vanliga frågor om hyperhidros

Hyperhidros är ett tillstånd som kännetecknas av en onormal svettnivå som inte alltid orsakas av värme eller träning. Vid Hyperhidros överskrider mängden svett den mängd som är nödvändig för temperaturreglering av kroppen. Hos personer som lider av Hyperhidros ses en ökad aktivitet i det sympatiska nervsystemet vilket ger en ökad mängd impulser till svettkörtlarna.

Hyperhidros är en sjukdom och en diagnos. För att ställa en korrekt diagnos brukar läkaren börja med att ta reda på om svettningarna är primära, okänd orsak, eller sekundära som innebär att det finns kända orsaker till symptom och besvär. Det finns inga blodprover att ta för att kunna ställa diagnosen men läkaren använder vanligen formulär som HDDS (Hyperhidrosis severity scale) och DLQI (Dermatology life quality index) för att kunna skatta symtom och vilken inverkan besvären har på livskvalitén.

Vid primär lokaliserad palmar och axillär hyperhidros är Aluminiumklorid i antiperspirant förstahandsval (tex Absolut Torr). Läkemedel (tabletter) inom gruppen antikolinergika provas ibland när utebliven effekt av aluminiumkloridpreparat efter 4 veckor och är en annan typ av behandling som hämmar aktiveringen av de Eckrina svettkörtlar. Botulinumtoxin är ett annat läkemedel som injiceras i området. Jontofores och miradry är andra alternativ. Studier har visat att Kognitiv Beteendeterapi kan hjälpa i vissa fall.

Vi har många patienter som framgångsrikt behandlas med Botulinumtoxin och det finns många kliniska studier bakom behandlingen. Vi välkomnar dig för en kostnadsfri konsultation för individuell rådgivning och rekommendation.

Vi kan i princip behandla hela kroppen men överskrider inte den rekommenderade maxdosen vid en behandling.

Hyperhidros delas in i Primär Hyperhidros (även kallad fokal Hyperhidros) och en sekundär form. Primär Hyperhidros innebär ökad svettning utan bakomliggande sjukdom. Sekundär Hyperhidros är svåra svettningar som orsakas av bakomliggande tillstånd som psykogena faktorer, sjukdomar eller vissa läkemedel.

Det är överdriven svettning på händerna som kan innebära våta eller kalla handflator, att det droppar från handflatan, fingrarna kan ibland bli röda och svullna eller bleka (Raynauds fenomen)

Överdriven svettning från fotsulorna som visar sig genom exempelvis våta och kalla fötter, svettningar som läcker genom strumpor. Många med plantar Hyperhidros upplever också besvär från handområdet.

Det är kraftiga svettningar i armhålorna som många gånger går igenom kläder. Nattlig svettning i axillerna är ovanligt.

Kramial Hyperhidros innebär svåra svettningar i hårbotten eller ansikte och förekommer flera gånger i veckan.

Det finns en genetisk faktor och anlag för hur mycket och var på kroppen vi svettas samt vilken mängd svettkörtlar vi har och var de finns i våra kroppar.

Att svettas är ett sätt för kroppen att reglera temperaturen och att skydda mot överhettning i samband med tex träning och feber men kan också vara kopplat som ett fysiologiskt svar på stress.

När vi svettas och var på kroppen är individuellt och har att göra med flertalet faktorer. Om vi bortser från den temperaturreglerande funktionen kan utlösande faktorer vara fysisk aktivitet, klimat/väder, stress, hormonella förändringar i kroppen, sjukdomar i ämnesomsättningen tex diabetes mellitus och nedsatt sköldkörtelfunktion (Hypotyreos). Andra faktorer som påverkar vår perspiration är nikotin, kaffe, alkohol, droger eller mat som är väldigt varm eller stark.

Viss typ av svettning är ett fysiologiskt (kroppsligt) svar på stress och är då framför allt lokaliserad till händer och fötter.

Svettning när du äter eller har ätit – som kallas gustatorisk svettning – orsakas av varm dryck och het eller kryddstark mat. De höjer din inre temperatur och aktiverar kroppens kylmekanism. Kryddstark mat och varm dryck innan du går och lägger dig kan orsaka svettning på natten.

Normal kroppstemperatur hos människan är 37 ± 0,5 grader °C och styrs av temperaturcentrum (Hypothalamus) i hjärnan genom så kallad termoreglering. Olika processer i kroppen verkar för att bibehålla en normal kroppstemperatur – svettning är en av dem. Termoreglerande svettning är vanligast på bålen och ansiktet.

Ja, vi har även olika typer av svettkörtlar – merokrina och apokrina vilka avger perspiration genom porerna i huden. Merokrina körtlar finns över hela kroppen och reglerar vår kroppstemperatur, De Apokrina körtlarna finns i armhålor, underliv och hårbotten.

Det beror på orsaken till Hyperhidros men hos vissa personer kan Hyperhidros försvinna eller förändras genom att exempelvis drabba andra områden på kroppen.

Apokrina svettkörtlar avger bland annat äggviteämnen och ger den typiska, och många gånger oönskade, svettlukten som uppstår när dessa ämnen bryts ner av bakterier på huden. Ekrina svettkörtlar producerar främst vatten och salter men de men innehåller spår av urinämne, mjölksyra, ammoniak och salter.

Merokrin svettning är vanligtvis lukt- och färglös och vätskan består till 99% av vatten samt salter, aminosyror och innehåller en hög halt av proteiner och lipider (fettsyror). Svett från de Apokrina körtlarna aktiveras av stress och ”attraherar” bakterier” vilket kan leda till en obehaglig kroppslukt eller missfärgning av kläder.

Palmar och plantar PLH tenderar att debutera tidigt i barndomen medan axillär hyperhidros ofta debuterar i tonåren på grund av könshormonernas inverkan på de apokrina svettkörtlarna. I vissa fall kan primär Hyperhidros debutera i vuxen ålder.

Det är när man exempelvis blockerar svettkörtlarnas aktivitet i ett område och kroppen kompenserar genom att svettas mer från en annan del av kroppen.

I dagsläget ser det olika ut i olika regioner. Önskar man hjälp, råd och stöd via hälso- och sjukvård är vår rekommendation att söka via sin vårdcentral / hälsocentral för vidare rådgivning och eventuell remiss till specialistenhet.

Hypohidros innebär en minskad svettning som kan leda till värmeslag – hypotermi. Anhidros är ett tillstånd med fullständig frånvaro av svettning.

Jontofores är en svag elektrisk ström som leds via ett vattenbad till de drabbade områdena och kan vara ett behandlingsalternativ till palmar/plantar PLH. Man använder sig då av svag elektrisk ström som leds genom ett vattenbad där de drabbade kroppsdelarna är nedsänkta (händer/fötter)

Tidigare utfördes kirurgisk behandling i form av sympatektomi. Denna operation utförs inte längre på grund av risker för biverkningar, bland annat kompensatorisk svettning.

En deodorant har ingen betydande effekt på mängden svett som produceras men kan förhindra eller minska kroppslukt till följd av svettningar. Många deodoranter innehåller även dofter som ska maskera lukten. Deodorant innehåller ämnen som ska absorbera de luktproducerande bakterierna på huden eller skapa ett surt pH-värde på hudytan för att göra bakterietillväxten långsammare.

Anti-perspiranter eller anti-transpiranter har ett innehåll av aluminiumsalter: Aluminiumklorhydrat (ACH) eller aluminiumklorid (AC). Dessa ämnen påverkar både merokrina och apokrina svettkörtlar genom att både täppa till svettkörtelgången vilket kan minska mängden svett som produceras.

favicon

Intresserad av en behandling?

Våra experter lyssnar på dina önskemål och tar fram en skräddarsydd behandlingsplan för dina behov och ditt önskade resultat.