070-486 20 75

Tear Trough med filler Stockholm, Göteborg

Tar bort mörka ringar under ögonen

Så får du bort groparna under ögonen!

Trött på att se trött ut? Hos MyBeauty Clinic har vi flera olika behandlingar för att förbättra området som kallas Tear Trough – “tårdiket”, Tear trough brukar yttra sig som en fördjupning från inre ögonvrån ner mot kinden och insjunkningar i området är många gånger genetiskt. Vissa får ett synligt tårdike tidigt i livet och andra senare. Med åldern brukar ögonområdet förändras på olika sätt hos oss alla.

Vilken behandling som passar just dig ger våra injektionsbehandlare gärna individuell rådgivning kring i samband med den konsultation alla injektionsbehandlingar måste föregås av. Om behandling med hyaluronsyrabaserad filler är en lämplig behandling för dig kan volymen återskapas i detta område under ögat och minska känslan av insjunkning i området.

Vem kan behandla sina tear troughs med fillers?

Om tear trough passar dig är individuellt utifrån din anatomi, ålder och önskemål och injektionsbehandlarens expertis. Förekommer nedsatt elasticitet, påsighet eller ödem (ansamling av vätska) i området under eller kring ögonen är behandlingen inte lämplig men då har vi andra behandlingar att rekommendera och informera om.

En vanlig missuppfattning om fillers i tear trough är att det motverkar mörka ringar under ögonen. Är ringarna är orsakade av hur ljuset faller i området – skuggor kan volymförbättrande behandlingar i området göra skillnad. Men är de mörka fläckarna orsakade av pigmenteringar eller ytliga blodkärl kommer inte fillers att hjälpa dig. Oavsett utgångsläge och önskemål kan våra legitimerade injektionsbehandlare på MyBeauty Clinic hjälpa dig med information om och förslag på andra behandlingar.

Vilket resultat ger behandling av Tear trough?

Fillers i området under ögonen har blivit allt mer populärt under de senaste åren och vi på MyBeauty Clinic förstår varför: Behandlingen återställer volymen under ögonen vilket det kan ge en känsla av föryngring och piggare blick. Resultaten är synbara direkt efter behandlingen men vi rekommenderar att du ger det ett par veckor innan du utvärderar, för att säkerställa att all svullnad lagt sig. Våra injektionsbehandlare är restriktiva med behandlingen och följer interna riktlinjer kring vem behandlingen är lämplig för och när andra alternativ är att föredra.

Oavsett vilken behandling du önskar utföra i ögonområdet måste den många gånger upprepas eller kombineras med andra hud- eller injektionsbehandlingar för att uppnå önskat resultat.

Före och efter en behandling av Tear trough med fillers

Behandlingen

Innan
Före en eventuell injektionsbehandling träffas du och din injektionsbehandlare för en konsultation, antingen vid ett besök på kliniken eller genom ett digitalt möte. Under konsultationen pratar ni om dina förväntningar och önskemål och injektionsbehandlaren informerar om behandlingen, alternativ, eventuella biverkningar, kostnad och du får ett individuellt anpassat förslag på en behandlingsplan som du i lugn och ro kan fundera över efter konsultationen. Alla injektionsbehandlare hos MyBeauty Clinic är legitimerade läkare, sjuksköterskor eller tandläkare.

Under
Vid behandling av tear troughs med fillers används en trubbig kanyl som kallas Cannula. Den är utformad så att du ska uppleva så lite obehag och få så lite blåmärken som möjligt i samband med behandlingen. Fillern injiceras under ögat, djupt under ögonmuskeln mot skelettet. Behandlingen går snabbt och är inte smärtsam men ett lätt tryck kan kännas i området under injiceringen.

Efter
Efter behandlingen kan du initialt uppleva en lätt svullnad, rodnad och ömhet vilket lägger sig inom några dagar. Du kommer att få råd om vad du bör tänka på inför och efter din injektionsbehandling – både i samband med din konsultaton men även vid behandlingstillfället. Eftervårdsråden är viktiga att följa för ett hållbart resultat och minska risken för eventuella biverkningar efter din behandling.

Om du har frågor är du alltid välkommen att höra av dig till oss på MyBeauty Clinic.

Vårt senaste inlägg om fillers

Värdefulla tips och allt det senaste inom fillers.

Försäkrad från topp till tå när du genomgår en behandling av Tear trough

På MyBeauty Clinic är du försäkrad från topp till tå, från stunden du kliver in på kliniken för att Tear trough-behandling med filler.

Kvinna visar sin skönhet, kvinnan tar sig på nacken
favicon

Intresserad av en behandling?

Våra experter lyssnar på dina önskemål och tar fram en skräddarsydd behandlingsplan för dina behov och ditt önskade resultat.